četrtek, 23. december 2010

Miklavževa peka ~ Mikolavžoškari peka

V soboto po kosilu se je ekipa Zgodbe šu vrtlo zbrala, z namenom, da pomaga Miklavžu pri peki parkljev. In parklje podariti otrokom iz romskih naselij. Tako smo se odločili, da pokličemo na pomoč tudi ekipo otrok, ki obiskuje učno pomoč. 9 parov pridnih rok je zamesilo, pustilo vzhajati (vmes povadilo matematiko in pisalo dedku Mrazu) in oblikovalo okrog 100 malih parkljev, ki so spet vzhajali in se spekli. V finalu smo si skuhali čaj in parklje poskusili. Otroci so rekli, da so dobri, ta veliki pa smo se z njimi strinjali. Kot rečeno smo v ponedeljek parklje razdelili po štirih naseljih, otrokom (in pridnim odraslim).

U sobota pu kosilo pe ješt ekipa  zgodbe šu vrtlo, šket su nameno da pomužinena  mikolavžoske peki parklja. I parkljen podarini čhavorenge zur romane naselja. Đoke pe udločijamo, da akharama pu pomoč i ekipa čhaven, ke phiren ku učna pmoč. 9 pari pridnopridno vašta zmišonde, i mekle pušnini (umes povadinde matematikai pišinde dedku mrazu) i oblikovinde  anu 100 tikne parklja, ke vshajinenei pe pekle. Du finalo peške karajamo šaj iparkljen prubijamo. Čhave phende, da hine lačhe amen bare pa pe lenca stinjinđamo. Sar phenđam da u pondiljak razdelinama du štar naselja, čhavorenge (i pridnone puranenge).